اخبار

تست ره رایان

تست ره رایان

7 ماه پیش : 09:22:55

كاج( کتاب الکترونیکی اطلاعات جامع مشاغل)

CD صنايع چوب/کمياي توسعه

7 سال پیش : 16:28:22

کیمیا sms

 

\"\"

تلفن مشاوره رايگان: 

55252978 _ 55260478

10 سال پیش : 12:28:56

ارسال ایمیل انبوه

ما کاتالوگ تبلیغاتی شمارا با کمترین هزینه به انبوهی ازمخاطبان درسداسرکشور ارسال میکنیم.

باماتجارت الکترونیک راتجربه کنید.

 

\"\"

تلفن تماس :55242013   کیمیای توسعه

11 سال پیش : 11:55:40

توزیع کتابچه های صنعتی

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

کتابچه های صنعتی ما تولید و در حال پخش می باشد.

11 سال پیش : 11:59:36

توزیع کتابچه های تجاری

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

کتابچه های تجاری ما چاپ و در حال پخش است.

11 سال پیش : 11:56:07

ارسال sms تبلیغاتی

\"sms\"

آیا می دانید ؟
    هر SMS تبلیغاتی از لحاظ تاثیرگذاری
برابر با یک تیزر تلویزیونی 6 ثانیه ای است ؟

فایل های اختصاصی ( صنعتی - تجاری ) جنوب غرب تهران فقط در دست ماست

ارسال SMS مستقیم به مدیران ( صنعتی - تجاری ) جنوب غرب تهران

ارسال SMS بر اساس کد پستی به تمام نقاط تهران و شهرستان ها

11 سال پیش : 09:39:43