حمل و نقل

تازه‌های صنعت :: حمل و نقل
شنبه 14 خرداد سال 1401 ساعت 11:51

حمل و نقل پاسارگاد

کاظمي، تهران ، تلفن: ۵۵۲۵۷۳۵۵ ۵۵۲۵۸۸۷۵ ۵۵۲۵۵۳۷۶ ۵۵۲۵۸۱۶۴ ۰۹۱۹۴۷۵۷۲۳۹

مجهز به موتور ،سواري ،مزدا ، وانت کفي مبلي، نيسان ، خاور با مجوز طرح ترافيک با بيمه مسوليت کالا و مجوز رسمي

شنبه 14 خرداد سال 1401 ساعت 11:51

حمل ونقل کوروش

کاظمي، تهران ، تلفن: 55274900 55274913 55448487 55448377 09195380780

مجهز به انواع کامیون ، خاور ، نیسان مزدا ، وانت مبلی ، سواری و موتور

شنبه 14 خرداد سال 1401 ساعت 11:51

حمل ونقل کوروش

کاظمي، تهران ، تلفن: 55274900 55274913 55448487 55448377 09195380780

مجهز به انواع کامیون ، خاور ، نیسان مزدا ، وانت مبلی ، سواری و موتور

حمل و نقل

آگهی‌ها: حمل و نقل
۵۵۲۵۷۳۵۵ ۵۵۲۵۸۸۷۵ ۵۵۲۵۵۳۷۶ ۵۵۲۵۸۱۶۴ ۰۹۱۹۴۷۵۷۲۳۹
55274900 55274913 55448487 55448377 09195380780
55274900 55274913 55448487 55448377 09195380780